Nadácia Tipsport spúšťa grantové programy na výsadby stromov

Nadácia Tipsport spúšťa druhé kolo obidvoch grantových výziev „Sadíme ovocné stromy“ a „Zasaď strom za svoj klub“. Na výsadby stromov tak aj tento rok prispeje sumou 80 000 eur.

Sadíme ovocné stromy 
V rámci programu budú podporené výsadby ovocných sadov a verejne dostupných ovocných záhrad, z ktorých bude mať úžitok širšia verejnosť. Uchádzači si rozdelia dokopy 30 000 eur, pričom jeden projekt môže získať maximálnu podporu 3 000 eur.
​​​​​​

„Tradičné ovocné odrody sa síce postupne vytrácajú a nahrádzajú ich moderné odrody, ale na Slovensku predsa existuje niekoľko iniciatív či nadšencov, ktorí sa prinavrátili k sadeniu týchto tradičných odrôd stromov. Navyše, okrem vysádzania a starostlivosti o ovocné stromy sa venujú aj osvete a vzdelávaniu v oblasti ovocinárstva. Práve ich sa budeme snažiť podporiť,“ povedala správkyňa Nadácie Tipsport Lucia Štefánková.

Prihlásiť sa do grantového programu je možné výhradne prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke: https://nadaciatipsport.egrant.sk, a to od 4. 7. 2023 do 4. 9. 2023 do 24:00 hod.

 

Zasaď strom za svoj klub
Program Zasaď strom za svoj klub sa zameriava na výsadbu stromov a kríkov v okolí futbalových ihrísk a ďalších športovísk. Cieľom je zapojenie miestnych komunít aj širšej verejnosti do výsadby zelene a zvyšovanie záujmu obyvateľov o prostredie, v ktorom žijú. Uchádzači o grant si rozdelia dokopy 50 000 eur, pričom jeden projekt môže získať podporu v maximálnej výške 3000 eur. Okrem grantu sa môžu uchádzači uchádzať aj o financie na údržbu svojho športoviska, a to do výšky 2000 eur.

„Sme radi, že v rámci tohto programu zapájame do výsadieb športové komunity. Je pre nás veľmi dôležité, aby sa tieto skupiny ľudí dozvedali o tom, ako sú výsadby stromov a zelene kľúčové pre adaptáciu krajiny na klimatickú zmenu. Finančným príspevkom nad rámec grantu chceme športovým komunitám pomôcť a zároveň poďakovať sa za to, že udržiavajú svoje areály. Sú to totiž práve predstavitelia klubov či obcí, ktorí vytvárajú príjemné prostredie na sledovanie športových stretnutí. Predpokladáme, že každé euro, ktoré budú môcť vyčerpať na tento účel, bude z ich strany vítané,“ uzavrela správkyňa Nadácie Tipsport Lucia Štefánková.

Aj do tohto grantového programu je možné prihlásiť sa výhradne prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke https://nadaciatipsport.egrant.sk, a to od 4. 7. 2023 do 4. 9. 2023 do 24:00 hod.

Další články

Analýzy

Mapu darcovstva považujeme za dôležitý krok k rozvoju filantropie na Slovensku. Poskytuje darcom, verejnoprospešným organizáciám a verejnosti transparentné informácie o filantropických zdrojoch, vďaka ktorým občiansky sektor Celý článok