Venujte 2 % Nadácii Tipsport

Aj vy sa môžete stať priamou súčasťou Nadácie Tipsport a podporiť jej aktivity prostredníctvom 2 % z dane z vášho príjmu.

Postup pre zamestnancov:

 • Na základe Potvrdenia o zaplatení dane (ďalej len Potvrdenie) od zamestnávateľa si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať (táto suma musí byť minimálne vo výške tri eurá).
 • Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane.)
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (ďalej len Vyhlásenie), kde uvediete aj sumu, ktorú chcete poukázať.Údaje o Nadácii Tipsport:

  Názov:
  Nadácia TIPSPORT
  IČO: 54314399
  Právna forma: nadácia
  Sídlo: Jána Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina
  Pozn. Do kolónky rok sa píše 2023.Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením – doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU

Postup pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie v roku 2024:

 • Vypočítajte si vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa (poukázať môžete aj menej ako 2 %, avšak musí byť splnená podmienka minimálne tri eurá pre prijímateľa).
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa.Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poukázať pre Nadáciu Tipsport:

  Názov:
  Nadácia TIPSPORT
  IČO: 54314399
  Právna forma: nadácia
  Sídlo: Jána Kalinčiaka 14, 010 01 ŽilinaVyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (spravidla do 31. 3. 2024) na váš daňový úrad, a to buď elektronicky cez portál finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

Postup krokov na poukázanie 1 % (2 %) pre právnické osoby v roku 2024:

 • Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, pričom minimálna výška pre jedného prijímateľa je osem eur.
 • Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby, čo predstavuje maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, resp. prijímateľov. Poukázať však môžete aj menej ako 1 % (2 %), avšak musí byť splnená podmienka minimálne osem eur na jedného prijímateľa.

PRÁVNICKA OSOBAdaňové priznanie právnických osôb

Platí, že:

 • ak právnická osoba(firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (spravidla do 31. 3. 2024) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (môže sa týkať aj inej organizácie, nemusí sa vzťahovať len na prijímateľa), môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1 % z dane;
 • ak právnická osoba(firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (spravidla do 31. 3. 2024) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (môže sa týkať aj inej organizácie, nemusí sa vzťahovať len na prijímateľa), môže poukázať 2 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby –  časť VI.sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poukázať pre Nadáciu Tipsport:

  Názov:
  Nadácia TIPSPORT
  IČO: 54314399
  Právna forma: nadácia
  Sídlo: Jána Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina
 • Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (spravidla do 31. 3. 2024), a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

Dobrovoľníci:

 • Ľudia, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu, majú možnosť poukázať až 3 % z dane.
 • Podmienkou je, aby ste mali v roku 2023 odpracovaných najmenej 40 hodín, pričom dobrovoľnícku prácu je potrebné preukázať Potvrdením o dobrovoľníckej činnosti.Podrobnejšie informácie o poukázaní 2 % z dane získate napríklad na webovej stránke: https://rozhodni.sk/poukazatel/.

Prečo podporiť Nadáciu Tipsport?

Nadácia Tipsport vznikla na konci roka 2021 a pôsobí na Slovensku. Časť jej projektov vychádza zo „sesterskej“ českej Nadace Tipsport.

Strategickou prioritou číslo jedna je ochrana životného prostredia, ktorému nadácia pomáha prostredníctvom grantových programov – Nasadení pre klímu, Podporujeme slovenské sady či Zasaď strom za svoj klub.

V spolupráci s neziskovou organizáciou Post Bellum sa tiež podieľa na spracovaní a archivácii príbehov športových legiend či na podpore behu za hodnoty slobody a demokracie – Behu pre pamäť národa.

Nadácia Tipsport sa orientuje aj na pomoc pre amatérskych hendikepovaných športovcov pomocou charitatívnej mobilnej aplikácie APPKA.

V rámci partnerských projektov podporuje rôzne matchingové kampane cez portál StartLab.sk či inovačné prostredie prostredníctvom platformy Liftbee.

V neposlednom rade motivuje zamestnankyne a zamestnancov spoločnosti Tipsport SK k angažovanosti a verejnoprospešnej činnosti a rovnako sa snaží zlepšovať život v kraji, kde sídli, a preto podporuje aj inovatívne projekty zo Žiliny a okolia.

Další články

Analýzy

Mapu darcovstva považujeme za dôležitý krok k rozvoju filantropie na Slovensku. Poskytuje darcom, verejnoprospešným organizáciám a verejnosti transparentné informácie o filantropických zdrojoch, vďaka ktorým občiansky sektor Celý článok