Nadácia Tipsport spúšťa grantové programy na výsadby stromov

Slovenský nadačný trh sa rozšíril o Nadáciu Tipsport, ktorá hneď na úvod svojej činnosti spúšťa dve grantové výzvy s názvami „Sadíme ovocné stromy“ a „Zasaď strom za svoj klub“. Už z názvov vyplýva, že pôjde o podporu výsadby stromov. Nadácia Tipsport prerozdelí na tento účel prostriedky v celkovej výške 80-tisíc eur.

Sadíme ovocné stromy

​​​​​​​V rámci programu budú podporené výsadby ovocných sadov a verejne dostupných ovocných záhrad, z ktorých bude mať úžitok širšia verejnosť. Uchádzači si rozdelia dokopy 30-tisíc eur, pričom jeden projekt môže získať maximálnu podporu 3000 eur.

„Hoci sa tradičné ovocné odrody postupne vytrácajú a nahrádzajú ich moderné odrody, na Slovensku existuje niekoľko iniciatív a nadšencov, ktorí sa prinavrátili k sadeniu tradičných odrôd ovocných stromov a okrem vysádzania a starostlivosti o ovocné stromy sa venujú aj osvete a vzdelávaniu v oblasti ovocinárstva. Práve ich sa budeme snažiť podporiť,“ povedala správkyňa Nadácie Tipsport Lucia Štefánková.

Prihlásiť sa do grantového programu je možné výhradne prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke: https://nadaciatipsport.egrant.sk, a to od 12. 10. 2022 do 23. 11. 2022 do 24:00 hod.

Zasaď strom za svoj klub

Program Zasaď strom za svoj klub sa zameriava na výsadbu stromov a kríkov v okolí futbalových ihrísk a ďalších športovísk. Cieľom je zapojenie miestnych komunít aj širšej verejnosti do výsadby zelene a zvyšovanie záujmu obyvateľov o prostredie, v ktorom žijú. Uchádzači o grant si rozdelia dokopy 50-tisíc eur, pričom jeden projekt, môže získať podporu v maximálnej výške 3000 eur. Okrem grantu sa môžu uchádzači uchádzať aj o financie na údržbu svojho športoviska a to do výšky 2 000 eur.

„Sme radi, že v rámci tohto programu zapájame do výsadieb športové komunity. Je pre nás veľmi dôležité, aby sa tieto skupiny ľudí dozvedali o tom, ako sú výsadby stromov a zelene kľúčové pre adaptáciu krajiny na klimatickú zmenu. Finančným príspevkom nad rámec grantu chceme športovým komunitám pomôcť, a zároveň sa poďakovať za to, že udržiavajú svoje areály. Sú to totiž práve predstavitelia klubov či obcí, ktorí vytvárajú príjemné prostredie na sledovanie športových stretnutí. Predpokladáme, že každé euro, ktoré budú môcť vyčerpať na tento účel bude z ich strany vítané,“ uzavrela správkyňa Nadácie Tipsport Lucia Štefánková.

Aj do tohto grantového programu je možné prihlásiť sa výhradne prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke: https://nadaciatipsport.egrant.sk, a to od 12. 10. 2022 do 1. 12. 2022 do 24:00 hod.

O Nadácii Tipsport

Nadácia Tipsport bola založená v roku 2021. Jej poslaním je najmä podpora verejnoprospešných projektov na ochranu životného prostredia, občianskej spoločnosti, regiónov a regionálneho rozvoja, podpora športu i kultúrneho dedičstva. Chceme zlepšovať život všetkých obyvateľov a prispieť svojou činnosťou k lepšiemu Slovensku.

Další články

Analýzy

Mapu darcovstva považujeme za dôležitý krok k rozvoju filantropie na Slovensku. Poskytuje darcom, verejnoprospešným organizáciám a verejnosti transparentné informácie o filantropických zdrojoch, vďaka ktorým občiansky sektor Celý článok