Výsledky grantu: Nadácia Tipsport podporí Slovenské sady sumou 30-tisíc eur

Do prvého ročníka grantového programu Podporujeme slovenské sady sa prihlásilo 18 žiadateľov. Hodnotiaca komisia Nadácie Tipsport sa rozhodla podporiť 15 z nich. Vďaka poskytnutým prostriedkom bude vysadených takmer 500 nových stromov.

Myšlienkou projektu bolo predovšetkým zachovanie tradičných odrôd ovocných stromov, nakoľko trendom posledných rokov je ich postupná výmena za moderné odrody. Na Slovensku však existuje niekoľko iniciatív a nadšencov, ktorí sa vrátili k sadeniu pôvodných odrôd. Okrem vysádzania a starostlivosti o ovocné stromy sa venujú aj osvete a vzdelávaniu v oblasti ovocinárstva. Práve prostredníctvom podpory aktivít týchto skupín ľudí môže široká verejnosť sledovať, ako staré sady opäť ožívajú či vznikajú úplne nové, ktoré v sebe ponesú dedičstvo z minulosti ďalším generáciám.

 

Vysoký záujem a kvalitné prihlášky

Najpočetnejšie zastúpenie z radov žiadateľov o grant na výsadbu tradičných odrôd ovocných stromov mali občianske združenia (9), nasledovali mestá a obce (7), nezisková organizácia (1) a fyzická osoba (1). Najaktívnejší boli žiadatelia z Banskobystrického kraja (7). Prihlásené subjekty, sa uchádzali o sumu viac ako 36-tisíc eur, čo bolo nad rámec 30-tisícového rozpočtu. Jeden projekt mohol získať maximálnu podporu vo výške 3000 eur.

„Sme veľmi radi, že grantová výzva vzbudila tak široký záujem, ktorého výsledkom bude 498 vysadených stromov. Potešila nás aj vysoká kvalita podaných prihlášok. Niektoré z nich nás doslova chytili za srdce tým, ako boli do detailu prepracované a zasadené do veľmi pekného prostredia,“ povedala správkyňa Nadácie Tipsport Lucia Štefánková.

 

Výsledky hodnotenia komisie

Hodnotiaca komisia, ktorá posudzovala kvalitu podaných prihlášok, bola zložená z troch odborníkov v téme ovocinárstva, výsadby, krajinnej architektúry a zástupcu spoločnosti Tipsport.

 • Zuzana Korpášová – krajinná architektka
 •  Peter Íro – ovocinár
 •  Milan Hronec – Nadácia Ekopolis
 •  Filip Timár – Tipsport

Odborníci hodnotili projekty podľa formálnych aj obsahových kritérií, ktoré boli dané a s ktorými boli oboznámení aj predkladatelia projektov vo zverejnenom texte programu:


Obsahové kritériá:

 • vhodnosť lokality pre danú výsadbu, dostupnosť širokej verejnosti;
 • zvolenie vhodných tradičných druhov ovocných stromov;
 • miera zapojenia verejnosti / dobrovoľníkov do prípravy a realizácie výsadby ovocných stromov;
 • počet, veľkosť a cena sadeníc primeraná pre danú lokalitu a typ výsadby;
 • význam výsadby pre zadržanie vody v krajine;
 • plán zaistenia následnej starostlivosti o vysadené stromy na dobu minimálne 5 rokov;
 • pridaná hodnota – projekty, ktoré okrem výsadby stromov obsahovali aj ďalšie sprievodné aktivity – napríklad stretávanie komunity, koncerty pod čerešňami, spoločný zber ovocia, úroda venovaná rodinám zo sociálne slabšieho prostredia.


Formálne kritériá:​​​​

 • úplnosť a správnosť vyplnenia grantového formulára;
 • jasne a zrozumiteľne popísaný zámer projektu;
 • súlad projektu s cieľmi grantovej výzvy;
 • efektívny a realistický rozpočet;
 • predloženie všetkých povinných príloh.

 

Vďaka udelenému grantu budú sadiť:

 • Obec Beluj – Zachovanie tradičných odrôd ovocných stromov
 • OZ AREA 51 – Po stopách starých rodičov
 • Obec Podhorie – Tradičné odrody ovocných stromov v obci Podhorie
 • Michal Dlugoš – Revitalizácia Podolínskeho sadu
 • Vajnorský vinohradnícky spolok – Čerešňový sad
 • Občianske združenie TELEKIA – Sady pod karpatskými bučinami
 • Mesto Lučenec – Mestské sady pre Lučenec
 • Obec Petrova Ves – Vráťme sadu život
 • Mesto Myjava – Ekozáhrada – vypestujme si vlastné ovocie!
 • OZ Presadíme – Petržalský kruh života
 • Občianske združenie Jablonka – Alej ovocných stromov ožíva hudbou
 • Sadíme stromy – Podporujeme slovenské sady
 • Cerová Inak – Návrat ku starým odrodám
 • 90871.sk – Ovocný sad u „Mléčkárne“​​​​​​​
 • Gemerské grúne – Zachovanie ovocinárskej tradície Gemera a Malohontu

Další články

Analýzy

Mapu darcovstva považujeme za dôležitý krok k rozvoju filantropie na Slovensku. Poskytuje darcom, verejnoprospešným organizáciám a verejnosti transparentné informácie o filantropických zdrojoch, vďaka ktorým občiansky sektor Celý článok