Výsledky grantu: Nadácia Tipsport podporí výsadbu drevín pri športoviskách sumou 39-tisíc eur

Do grantovej výzvy pod názvom Zasaď strom za svoj klub sa prihlásilo 31 subjektov. Odborná porota sa po dôkladnom posúdení všetkých žiadostí rozhodla udeliť grant 18 žiadateľom. Vďaka poskytnutým prostriedkom bude vysadených viac ako 800 drevín.

Hlavným cieľom tejto výzvy bolo zapojenie lokálnych komunít a širšej verejnosti do sadenia stromov a zvýšenie záujmu obyvateľov o prostredie, v ktorom žijú. O grant mohli požiadať športové kluby, obce a mestá. Maximálna výška príspevku na jednu výsadbu bola 3000 eur. Pridanou hodnotou pre prihlásené subjekty bola možnosť požiadať o príspevok maximálne 2000 eur na údržbu trávnika v rámci ich športoviska.​​​​​​​

„Záujem o náš grant bol vysoký, čo dokazuje, že športové kluby sa v obciach a mestách starajú nielen o športovú činnosť, ale častokrát aj zveľaďujú okolie svojho športoviska, ktoré potom využíva široká verejnosť. Spomenutý fakt zohral úlohu v tom, že sme sa rozhodli žiadateľom dať možnosť požiadať o príspevok na údržbu trávnika. Tieto prostriedky boli vyčlenené nad rámec grantu,“ povedala správkyňa Nadácie Tipsport Lucia Štefánková.

Najpočetnejšie zastúpenie z radov žiadateľov o grant na výsadbu drevín pri športoviskách mali obce a mestá (18). Nasledovali športové kluby (10) a telovýchovné jednoty (3). Najaktívnejší boli žiadatelia zo Žilinského kraja, ktorí podali 9 prihlášok. Odborná porota kladne ohodnotila až 5 z nich. Všetky prihlásené subjekty, sa dokopy uchádzali o sumu viac ako 73-tisíc eur, čo bolo nad rámec 50-tisícového rozpočtu. Jeden projekt mohol získať maximálnu podporu vo výške 3000 eur a k nej aj príspevok na údržbu trávnika, maximálne 2000 eur. O tento bonus požiadalo 24 z 31 prihlásených.

 

Hodnotenie a výsledky grantu

Hodnotiaca komisia pozostávala z 3 odborníkov v téme výsadby, krajinnej architektúry a komunikácie:

 • Zuzana Korpášová – krajinná architektka
 • Milan Hronec – Nadácia Ekopolis
 • Filip Timár – Tipsport

Hodnotiaca komisia hodnotila projekty podľa nasledovných kritérií:

 • Lokalita – vhodnosť výberu lokality, blízkosť športoviska, dostupnosť pre širšiu verejnosť
 • Druhy stromov – posudzoval sa výber stromov, či ide o pôvodné druhy, vhodné pre danú lokalitu, počet stromov / kríkov
 • Zapojenie športovej komunity, dobrovoľníkov
 • Výber sadeníc – počet, veľkosť a cena sadeníc primeraná pre danú lokalitu a typ výsadby
 • Plán starostlivosti – či obsahoval projekt plán zaistenia starostlivosti o vysadené stromy na dobu minimálne 5 rokov
 • Pridaná hodnota projektu – aktivity nad rámec grantovej výzvy ​​​​​​​

Tieto kritériá boli bodované odborníkmi a na základe bodov vzniklo poradie projektov od najlepších po najslabšie. Počas hodnotiaceho stretnutia sa hodnotilo všetkých 31 prihlášok, pričom do výberu sa dostalo 18 z nich. Dôvodom zamietnutia 13 žiadostí o grant bolo nesplnenie niektorého alebo viacerých kritérií programu.

 

Najčastejšie dôvody zamietnutia projektov boli:

 • nevhodný výber stromov a neskúsenosť s výsadbou – predkladatelia projektu sa neporadili s odborníkmi a bolo zrejmé, že nevedia ako výsadba prebieha, nepožadovali financie na potrebný materiál (napr. kotviace koly, ochranný materiál)
 • projekty realizované dodávateľsky, bez zapojenia športovej komunity, verejnosti, dobrovoľníkov
 • neefektívny, prehnaný rozpočet bez vysvetlenia (napr. 200-300 eur na 1 strom)
 • nevhodnosť lokality (nebola verejnosti prístupná)


Vďaka udelenému grantu budú sadiť:

 • Futbalový klub Tatran Úpor – Zasaď strom za Tatran Úpor
 • Obec Čeľovce – Zasaď strom za svoju obec
 • Futbalový klub Tibava – Záleží nám na prostredí, v ktorom športujeme a trávime voľný čas
 • Obec Pribiš – Vylepšenie mikroklímy a zachovanie biodiverzity futbalového ihriska v Pribiši
 • Správa športových zariadení Mesta Galanta – Výsadba stromov na futbalovom štadióne
 • Obec Bukovce – Sadíme stromy pre našu budúcnosť v obci Bukovce
 • Mesto Trstená – Udržuj sa vo forme v zelenej oáze mesta Trstená
 • Telovýchovná jednota Slovan Bystrička – Skvalitnenie športového areálu Tj Slovan Bystrička výsadnou stromov
 • Obec Kalná nad Hronom – Zasaď strom za svoj klub
 • Mestský športový klub FOMAT Martin, o. z. – Výsadba zelene v areáli ŠPORTPARK PLTNÍKY
 • Obec Necpaly – Viac zelene na ihrisko
 • Mestský futbalový klub ADV Stará Ľubovňa – Výsadbou stromov k vytvoreniu zelenej oddychovej zóny MFK ADV Stará Ľubovňa
 • Obec Častá – Za zelenšie ihrisko v Častej
 • Futbalový klub Zohor – Zelenší Zohor
 • RUŽOMBEROK.BIKE – Za zeleňou na bicykli
 • Obec Žabokreky – Športovci sadia zelenú budúcnosť
 • Mesto Šaľa – Každý strom zaváži
 • Westernový jazdecký klub Ižkovce – Spolu vysadíme budúcnosť

Další články

Analýzy

Mapu darcovstva považujeme za dôležitý krok k rozvoju filantropie na Slovensku. Poskytuje darcom, verejnoprospešným organizáciám a verejnosti transparentné informácie o filantropických zdrojoch, vďaka ktorým občiansky sektor Celý článok