Výsledky grantového programu: Nadácia Tipsport podporí Slovenské sady sumou viac ako 31-tisíc eur

Do druhého ročníka grantového programu Podporujeme slovenské sady sa prihlásilo 22 žiadateľov. Hodnotiaca komisia sa rozhodla podporiť 19 z nich. Vďaka poskytnutým prostriedkom bude vysadených takmer 780 nových stromov.

Do programu sa mohli zapojiť obce, mimovládne organizácie i neformálne skupiny občanov. Najviac projektov predložili obce a občianske združenia. Tento rok sa do programu nezapojili žiadne neformálne skupiny (fyzické osoby). Grantová výzva bola určená organizáciám z celého Slovenska.

Hodnotenie predložených projektov

Hodnotiaca komisia pozostávala z odborníkov v téme ovocinárstva, výsadby a jedného zástupcu spoločnosti Tipsport:

 • Ing. Peter Íro, ovocinár
 • Milan Hronec, Nadácia Ekopolis
 • Filip Timár, Tipsport

Hodnotiaca komisia bodovala projekty podľa formálnych aj obsahových kritérií, ktoré boli dané a s ktorými boli oboznámení aj predkladatelia projektov v zverejnenom texte programu:

Obsahové kritériá:

 • vhodnosť lokality pre danú výsadbu, dostupnosť širokej verejnosti;
 • zvolenie vhodných tradičných druhov ovocných stromov;
 • miera zapojenia verejnosti / dobrovoľníkov do prípravy a realizácie výsadby ovocných stromov;
 • počet, veľkosť a cena sadeníc primeraných pre danú lokalitu a typ výsadby;
 • význam výsadby pre zadržanie vody v krajine (vsakovania dažďovej vody);
 • plán zaistenia následnej starostlivosti o vysadené stromy na dobu minimálne 5 rokov.

Formálne kritériá:

 • úplnosť a správnosť vyplnenia grantového formulára;
 • jasne a zrozumiteľne popísaný zámer projektu;
 • súlad projektu s cieľmi grantovej výzvy;
 • efektívny a realistický rozpočet;
 • predloženie všetkých povinných príloh.

Vďaka udelenému grantu budú sadiť:

 • Obec Veterná Poruba – Prvý sad na Porube;
 • Obec Žabokreky – Sad pozýva k životu;
 • Obec Sološnica – Ovocná alej;
 • Mesto Trstená – Ihrisko plné ovocia spája generácie;
 • Obec Hažín – Ovocný sad;
 • Obec Majcichov – Komunitná záhrada – ovocný sad;
 • Mesto Brezno – Ovocná oáza v mestskej časti Mazorníkovo;
 • Obec Dolný Pial – Stromy sú naša budúcnosť;
 • Obec Záhradné – Keď ulica chutí – výsadba ovocného sadu v Záhradnom;
 • Obec Vištuk – Ovocné stromy pre ľudí;
 • Obec Kapušany – Ovocný sad Nezábudka;
 • Naša Škola v Košickej – Kačinec – ovocná alej;
 • Obec Svrčinovec – Ovocný sad, budúcnosť nášho zdravia;
 • Obec Nižný Hrušov – Hrušky patria do Nižného Hrušova;
 • Mesto Nová Baňa – Zelené tienenie;
 • Montessori Malacky OZ – Blahodárny tieň na cyklochodníku;
 • Jánošík Novohrad – Jedlý les – komunitný sad II. – Trenč;
 • Občianske združenie „Topľanská Lúčka“ – Lúčanské OVOCNÍČKOVO;
 • Obec Veterná Poruba – Prvý sad na Porube;
 • Obec Rohožník – Ovocie z učebníc.

Další články

Analýzy

Mapu darcovstva považujeme za dôležitý krok k rozvoju filantropie na Slovensku. Poskytuje darcom, verejnoprospešným organizáciám a verejnosti transparentné informácie o filantropických zdrojoch, vďaka ktorým občiansky sektor Celý článok