Knižnica Olega Pastiera

Prispeli sme k vzniku samizdatovej knižnice

 

Knižnica pomenovaná po významnom disidentovi Olegovi Pastierovi spracováva slovenské samizdaty do digitálnej podoby a zachováva ich pre ďalšie generácie. Študenti histórie, literatúry, ale aj široká verejnosť tak získava mimoriadne cenný informačný prameň.