Nasadení pre klímu

Viac ako tri štvrtiny obyvateľov Slovenska sa zhodujú, že klimatická zmena už prebieha. Dve tretiny pritom pociťujú, že zmena klímy ovplyvňuje ich každodenný život. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky v oblasti zmeny klímy s názvom „Slovenská klíma 2022“, ktorý bol publikovaný v júni 2022.

Významná väčšina slovenskej verejnosti považuje za dôležité, aby Slovensko prijalo opatrenia proti zmene klímy. Štyri pätiny obyvateľov Slovenska sa zhodujú, že keby sa ľudstvo rozhodlo dôsledne chrániť klímu, bolo by potrebné urobiť významnú zmenu toho, ako spoločnosť žije a funguje. Väčšina ľudí verí, že zmena klímy je príležitosť urobiť náš život lepší. Z prieskumu tiež vyplýva, že slovenskej verejnosti chýbajú základné informácie o zmene klímy a jej ochrane.

Dve tretiny občanov Slovenska by si prialo, aby sa slovenské neziskové organizácie viac zapojili do riešenia klimatickej krízy. Prajú si, aby bolo viac odborníkov / odborníčok, mladých ľudí, ochrancov prírody vo verejnom priestore. Takmer 70 % Sloveniek a Slovákov verí, že každý z nás môže niečo urobiť, pokiaľ ide o zmenu klímy.

Nadácia Tipsport od roku 2022 realizuje a podporuje projekty na zlepšenie života okolo nás. Veríme, že keď bude zdravá naša krajina, budeme sa mať všetci lepšie. Venujeme sa preto výsadbám stromov a starostlivosti o zeleň. Podporujeme ochranu životného prostredia a zmiernenie dopadov klimatických zmien.

Nadácia Tipsport v spolupráci s Centrom pre filantropiu preto pripravila grantový program „Nasadení pre klímu“. Celkové prostriedky vo výške 50-tisíc eur majú pomôcť projektom a iniciatívam zameriavajúcim sa na pomoc pri riešení dopadov klimatickej zmeny.