Zasaď strom za svoj klub

Zasaď strom za svoj klub

 

Výsadba stromov a zelene je dôležitá pre adaptáciu krajiny na klimatickú zmenu, má vplyv na ochladzovanie lokálneho prostredia, zadržovanie vody či na zachovávanie biodiverzity.

Tieto dôležité aspekty pomáhame napĺňať v rámci tohto grantového programu, pričom zapájame do výsadby predovšetkým športové komunity.

Grantový program Zasaď strom za svoj klub sa zameriava na výsadbu stromov a kríkov v okolí futbalových ihrísk a športovísk. Cieľom je zapojiť miestne komunity i širšiu verejnosť do výsadby zelene a zvyšovať záujme obyvateľov o prostredie, v ktorom žijú. Na tento program vyčlenila Nadácia Tipsport sumu 50 000 eur.

Akýmsi bonusovým cieľom programu je finančná podpora komunít starajúcich sa o trávniky na ihriskách. Úspešní žiadatelia tak zároveň získajú finančnú pomoc až do výšky 2 000 eur na údržbu trávnika (prevzdušnenie, vertikulácia, dosiatia trávy a pod.). Nárok na príspevok na údržbu trávnika získajú v takej výške, v akej prebehne výsadba stromov a krov v blízkosti športoviska.