Mapa darcovstva

Mapu darcovstva považujeme za dôležitý krok k rozvoju filantropie na Slovensku. Poskytuje darcom, verejnoprospešným organizáciám a verejnosti transparentné informácie o filantropických zdrojoch, vďaka ktorým občiansky sektor zabezpečuje realizáciu spoločensky prospešných projektov v našej krajine. Darcovstvo je súčasťou každodenného života firiem aj jednotlivcov. Jeho podiel sa celosvetovo každoročne zvyšuje. Želáme si, aby mapa darcovstva bola jedným z nástrojov, ktoré budú inšpirovať k tomu, aby sme darovali stále viac. 

Nadácia Tipsport začala realizovať svoju činnosť v roku 2022. Naším poslaním je podporovať a financovať verejnoprospešné projekty zamerané na ochranu životného prostredia, regionálneho rozvoja a občianskej spoločnosti. Ako donorská organizácia chceme prispieť aj k rozvoju filantropie. Snažíme sa podporovať inovatívnych projekty. Jednou z nich je práve Mapa darcovstva na Slovensku.

Pri jej realizácii sme sa inšpirovali mapou darcovstva v Českej republike, ktorú  každoročne vydáva  české Fórum darcov, organizácia, ktorá monitoruje a analyzuje české darcovské prostredie a nadačný sektor. 

Na Slovensku takáto analýza dlhodobo chýba,  preto sme sa rozhodli v spolupráci s Centrom pre filantropiu n.o. a odborníčkami z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici finančne podporiť jej vznik. Mapa darcovstva umožňuje dáta prehľadne usporiadať a je užitočným súhrnným zdrojom informácií o darcovstve na Slovensku.

Naším plánom je správy zverejňovať každý rok, a to s cieľom poskytnúť verejnosti komplexný, prehľadný a vecný obraz o stave finančného darcovstva a daňovej asignácie na Slovensku.